To je radostí. Narodilo sa dieťatko. Malý človiečik, nový člen rodiny. Treba ho privítať. Treba mu zaželať veľa šťastíčka v jeho živote. Hľadáte pár viet, ktorými by ste to vyjadrili. Skúste možno Vám pomôžeme...

Vyberte si v menu z našich príhovorov pri narodeni dieťaťa.