Firemný príhovor ( prejav ) 2

 

    Vážení kolegovia,


 

    je čas sviatočný, čas vianočnej prípravy, kupovania darčekov, obdobie, kedy ešte viac myslíme na tých druhých. No zároveň je tu aj príležitosť, ako to už máme každoročne zvykom, nášho firemného posedenia.

    Za chvíľu budeme môcť povedať, je ďalší pracovný rok za nami. Bol to rok, ako všetci vieme, nie veľmi jednoduchý. Došlo k rôznym zmenám. S niektorými spolupracovníkmi sme sa museli bohužiaľ rozlúčiť. Bolo mi to ľúto, určite aj Vám, ale dnes život podlieha večným zmenám.

    Zároveň sme tohto roku privítali aj nové tváre. Verím tomu, že noví ľudia budú pre našu firmu oživením, obohatením o nové nápady.

Vplyvom známych vonkajších okolností musela naša firma zabojovať. No myslím, že sme na tom tvrdom bojisku trhového mechanizmu statoční. Aj keď situácia nie je najpriaznivejšia, my bojujeme ďalej. V tomto svete platí pravidlo, že prežíva ten, kto to nevzdá.

    A to záleží od nikoho iného len od nás. Každý jeden z nás je dôležitý, pretože prikladá svojimi schopnosťami, vôľou a usilovnosťou ruku k spoločnému dielu. A preto chcem povedať, že si toho vážim. Vážim si prácu každého jedného pracovníka v našej firme. Ako je v hodinkách potrebné každé koliesko, bez jedného prestanú fungovať, tak je potrebná ja práca každého človeka, aby naša firma bola životaschopná.

 

    Myslím, že sme ten správny tím ľudí, ktorí sa navzájom dopĺňajú. Chcem, aby to šlo tak aj naďalej. Chcem, aby naša firma prosperovala, dosahovala čoraz lepšie výsledky. Želal by som si, aby nasledujúci rok bol úspešnejší ako predošlý. A my postavení čelom hospodárskej kríze to dokážeme. Dokážeme to, ak budeme chcieť. Ak bude silná vôla, ak bude naša firma vychádzať z pevných vzťahov, vzájomnej spolupráce aj zdravej súťaživosti.

    A tak všetko dobré do ďalších rokov.

    Prajem Vám príjemný večer.