Príhovor ( prejav ) pri výročí hotela.

 

    Milý spolupracovníci, vážení prítomní.

 

    Veľmi som rád, že Vás tu všetkých vidím a chcem Vás srdečne privítať pri tejto významnej príležitosti. Príležitosť, pri ktorej si my, ľudia, ktorí tu pracujeme, pripomíname okrúhle výročie založenia nášho hotela.

     Prešlo 6 desaťročí od založenia tohto hotela. Veru náš hotel je už pán skúsený. Prežil významné spoločenské zmeny. Každý musí uznať, že 60 rokov je už dlhšie obdobie, je to už kus histórie. Spôsob života dnes je už v mnohom úplne iný. Veď keď si len predstavíme, koľko hostí náš hotel už navštívilo. Koľko zamestnancov sa tu vystriedalo, mnohí tu strávili veľa rokov, meno nášho hotela znamená pre nich významný pojem... Za tieto roky si hotel vybudoval veľmi dobrú povesť, jeho názov je spájaný s tradíciou, kvalitou služieb a významným postavením medzi ostatnými ubytovacími zariadeniami.

     V roku 1950, keď bola táto budova postavená a skolaudovaná.... (spomenúť niečo z histórie: založenie, majitelia, zmeny...

     Ako som spomínal, mnohí zamestnanci tu v tomto hoteli strávili veľkú časť svojho života, pričinili sa o jeho dobré meno a preto myslím, že je vhodné pri tejto príležitosti, aby zazneli ich mená:

(spomenúť zamestnancov, ktorí tam dlho pracovali, ale aj tých, ktorí spravili pre hotel niečo významné...)

   A práve pre činnosti týchto ľudí, aj všetkých ľudí, ktorí tu pracovali aj pracujú, je hotel miestom, kde sa zákazník cítil a aj sa cíti dobre. Za tie roky tu prenocovalo, aj strávilo dlhšie obdobie naozaj hojný počet ľudí. Naši hostia boli rôznych národností, z rôznych kútov sveta (povedať príklady). Navštívili nás aj významné osobnosti: (povedať ich mená, kto to bol, kedy v hoteli bývali...)

    Možno práve tu v našom hoteli došlo k mnohým významným dohodám, rozhodnutiam, ktoré pohli udalosťami v histórii. No určite múry tejto budovy by vedeli rozprávať príbehy.

     My jeho terajší pracovníci sme sa tu dnes stretli, aby sme oslávili 60. výročie od jeho založenia. Dúfam, že hovorím v mene všetkých, keď poviem, že pracovať tu je veľká česť a že spoločnými silami sa budeme aj naďalej usilovať robiť všetko pre to, aby náš zákazník bol spokojný, aby meno hotela aj naďalej ostalo na svojej pozícii.

 

    Pripíjam teda na dnešnú oslavu 60. výročia hotela, na jeho meno vybudované za tieto roky, ale aj na budúcnosť a budovanie jeho rozvoja, čo už je v rukách nás, súčasníkov.

 

    Na zdravie...