Firemný príhovor ( prejav ) 4

 

    Vážení kolegovia.

 

    

    V prvom rade sa chcem poďakovať za dôveru, ktorá mi bola preukázaná. Skutočne si to vážim a budem sa zo všetkých sil snažiť, aby som nesklamal a splnil to, čo sa odo mňa očakáva.

     Ráno som šiel do svojej novej práce s nadšením, veľkou zvedavosťou, no tiež ako to už pri nových životných etapách býva s určitými obavami. Uvedomujem si svoju zodpovednosť vyplývajúcu z mojej pozície.

     Viem, že ide o firmu už zabehnutú, z informácií o nej, ktoré som mal doteraz možnosť si preštudovať som zistil jej doterajší pozitívny vývoj, rastúcu tendenciu. Verím tomu, že všetci máme záujem zachovať tento trend a taktiež vyvíjať snahu progres firmy ešte zvýšiť. Ako sa tak rozhliadam, zdá sa mi, že tím pracovníkov je už dostatočne zohratý. Mám pocit, že ste ľudia s chuťou a správnou motiváciou pracovať, s vôľou rozvíjať svoju osobnosť a tiež prejavujúci zodpovednosť voči firme, v ktorej pracujete. Však výsledky firmy sú toho dôkazom.

     Veľmi by som Vás chcel poprosiť o Vašu pomocnú ruku pre začiatok. Určite mi rozumiete, že to nie je pre mňa jednoduché naskočiť už do rozbehnutého vlaku. Vaša pomoc je pre mňa nevyhnutná. No tak isto, ako mne bola prejavená dôvera, ja dôverujem vo Vašu spoluprácu. Nechcem sa stavať do pozície niekoho, kto chce narušiť chod už zabehnutých vecí, zvlášť keď ide o firmu dobre fungujúcu. Nechcem pokaziť to, čo bolo predo mnou vybudované a funguje kvalitne. Naopak chcem nabehnúť na daný systém a osvojiť si jeho pravidlá, zároveň prispieť aj niečím novým v rámci mojich schopností. Pravdaže ak postupom času sa objavia nejaké nedostatky, vyviniem snahu spraviť čo najviac na ich odstránenie.

    Týmto dňom teda preberám štafetu po mojom predchodcovi, ktorý odišiel na zaslúžený odpočinok Budem teda pokračovať v jeho práci. Ako som už spomínal, chcem ísť v jeho šlapajách vo veciach, ktoré sa prejavili ako dobre fungujúce, zároveň sa budem usilovať o hľadanie spôsobov, ako fungovanie firmy ešte skvalitniť. To všetko však môžem zvládnuť jedine s preukázaním spätnej väzby z Vašej strany. Rád príjmem aj opodstatnenú kritiku, veď práve tá nás posúva ďalej. Tiež vopred Vám oznamujem, potencionálnu kritiku z mojej strany neberte ako Vašu chybu, zlyhanie, ale ako výzvu, možnosť. Veď častokrát práve omyl je hybnou silou niekam postúpiť.    

    Čo je však dôležité, aby naše vzťahy medzi nami ako kolegami fungovali na základe otvorenosti a vzájomnej pomoci. Naším spoločným cieľom je prosperujúca firma, čo znamená spokojný zákazník, preto na dosiahnutie tohto cieľa musíme spojiť svoje sily a ťahať za jeden povraz.

     Dosť bolo však slov. Je čas pustiť sa do spoločnej práce.

 

    Ďakujem za pozornosť