Firemný príhovor ( prejav ) 3, pri športovej akcii

 

    Vážení prítomní!


 

    Všetkých Vás srdečne zdravím na dnešnom podujatí. Chcem privítať mojich kolegov, ako aj našich obchodných partnerov. Sme radi, že ste sa zúčastnili našej športovej akcii.

    Myslím, že je to výborná príležitosť tak trochu sa vyslobodiť od bežných pracovných starostí a ponoriť sa do atmosféry hier a súťaží.

    Taktiež sa nám dnes otvára možnosť, aby sme sa navzájom bližšie poznali, a to mimo pracovnej pôdy, čo určite otuží vzťahy vo vnútri firiem, ale aj podnieti k novým kontaktom medzi jednotlivými firmami, čo je v každom prípade prínosom. Môže to obohatiť nás ako ľudí, ktorí máme teraz príležitosť nadobudnúť nové priateľstvá, ale aj v neposlednom rade to môže poskytnúť veľký úžitok pre naše pracoviská. Veď jednou z najdôležitejších vecí pre prosperitu firmy je práve kvalitná vzájomná spolupráca, a tá môže fungovať jedine na báze dobrých medziľudských vzťahov.

    Veľmi sa teším, že dnešný deň sa bude niesť v duchu športovom. Osobne mám k športu ako takému veľmi pozitívny vzťah.

    Šport ako pohyb je možnosť spraviť niečo pre svoje zdravie, udržať telo v dobrej kondícii, aj nechať oddýchnuť svoju myseľ, aby mala dostatok síl pre ďalšiu prácu.

    Šport je aj skvelý učiteľ. Učí nás usilovnosti, statočnosti, pracovať na sebe, prekonať samého seba. Trénuje nielen telo, ale aj psychiku. Pomáha k emočnej vyrovnanosti a vnáša do vnútra človeka optimizmus a silu. To všetko, keď sa pri športe naučíme, v bežnom živote nám to pomáha.

    Nemôžem nespomenúť, ten správny šport, zdravý je založený na férovosti, otvorenej hre, vzájomnej spolupráci aj radosti zo súťaženia. Pri športovej hre máme možnosť tešiť sa z víťazstva, no zároveň sa musíme naučiť prijať porážku a silnejšieho partnera si zobrať ako vzor.

    A tak prajem všetkým nám, aby sme si tieto kladné atribúty športu preniesli do našej každodennosti. Preniesli ich z miesta tohto ihriska do oblasti našich pracovísk.

    Dosť však bolo slov, nech teraz za nás prehovoria naše činy. Želám súťažiacim dostatok síl, ostatným veselú zábavu, aby sme si všetci dnešný deň užili naplno.

    Na záver chcem ešte poďakovať usporiadateľom za ich dobre vykonanú prácu a tiež účastníkom súťaží za ich odvahu.

    Ešte raz príjemnú zábavu a športu zdar.