Firemný príhovor ( prejav ) 1

 

    Vážení kolegovia,


 

    dovoľte mi vysloviť pár viet, ktoré chcem venovať Vám, mojím zamestnancom. Vám, ktorí spolu so mnou deň čo deň pracujeme za určitým cieľom, vytvárame spoločné dielo. Teraz je tá správna príležitosť povedať Vám všetkým: ďakujem. Ďakujem za Vašu dobre vykonanú prácu.

    Naša firma je ešte stromček malý, nedávno zasadený. A má to neľahké prežiť popri stromoch veľkých, starých, ktoré sú už hlboko zakorenené. O to viac sa musíme oň starať, chrániť ho a podporovať jeho silu. Najdôležitejšie pre jeho rast je pôda, musí byť kvalitná. Preto živme tú pôdu svojou usilovnosťou, vierou v to, čo robíme, vzájomnou spoluprácou a dobrými pracovnými vzťahmi. To sú tie potrebné kvality, ktoré nášmu stromčeku dodajú živiny a on bude rásť, rozvíjať sa a prinášať nám rok čo rok viac ovocia.

    Preto som rád, keď vidím Vaše pracovné nadšenie, ochotu učiť sa novým veciam. Budem otvorený akýmkoľvek novým nápadom z Vašej strany, podnetom, prostredníctvom ktorých sa dosiahnu lepšie výsledky alebo sa zjednoduší a zefektívni naša práca. Rád vyjdem v ústrety, keď budem vidieť snahu. No na druhej strane zaujmem odmietavé stanovisko, ak objavím znaky nezodpovednej a povrchnej práce, pokusy vyhnúť sa povinnostiam. Chcem, aby naše vzájomné vzťahy boli založené na férovosti a vzájomnej ústretovosti.

    Pripíjam teda na nasledujúce dni, týždne, mesiace aj roky, pripíjam na budúcnosť. To však ako bude naša budúcnosť vyzerať záleží od prítomnosti, záleží od každého jedného okamihu, ktorý venujeme práci. Doprajme teda tomu okamžiku dostatok energie a budúcnosti sa nebudeme musieť obávať, ale naopak s nadšením očakávať, čo nám prinesie.

    Želám teda nám všetkým veľa energie. Na zdravie!